Działasz w lokalnej społeczności?
Zachowujesz historię regionu
lub budujesz jego przyszłość?Celem programu DOBRE DZIAŁANIA jest wsparcie aktywności i inicjatyw, które prężnie działają
na rzecz swojego regionu.
Ławka w parku?Zazielenienie wspólnej przestrzeni?Organizacja wydarzeń sportowych?Materiały plastyczne dla kół zainteresowań?Zajęcia dla seniorów?A może organizacja warsztatów?

Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania:  • pożyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby,
  • budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu,
  • aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych
    i w różnej sytuacji życiowej (dzieci, seniorów itp.),
  • są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu,
  • są godne naśladowania,
  • są ciekawe, kreatywne, pomysłowe.

1 EDYCJA:

01.06.2021 – 31.08.2021

Zakończona

2 EDYCJA:

01.09.2021 – 30.11.2021

Zakończona

3 EDYCJA:

01.12.2021 – 28.02.2022

W trakcie

Czekamy na zgłoszenia od organizacji lub osób prywatnych.

Postaraj się opisać swoje działania najlepiej, jak potrafisz.
Opis, zdjęcia, film i linki do stron, gdzie można dowiedzieć się więcej - mile widziane!
Im ciekawsze zgłoszenie, tym lepiej będziemy mogli Was poznać.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Dodaj załączniki Max. 20 Mb

Od lat pokazujemy, że SŁODKIE ŁĄCZY!
W kuchni, przy stole, podczas ważnych okazji,
….i w lokalnych społecznościach!Poznaj nas bliżej

W naszych cukrowniach

w Miejskiej Górce | Środzie Wlkp. | Glinojecku | Gostyniu

… z polskich buraków powstaje znany i lubiany cukier marki Diamant, który trafia na stoły w całej Polsce, a także do różnych odbiorców przemysłowych. Co roku przetwarzamy ponad 4 mln ton polskich buraków dostarczanych przez ponad 8000 plantatorów.
O buraki dbamy od samego nasiona, aż po słodki kryształ, starając się ograniczać wpływ na środowisko i najbliższe otoczenie, m.in. redukując emisję CO2. W swojej pracy kierujemy się najwyższymi standardami, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Od początku działalności, staramy się być dobrym, nieuciążliwym
i pomocnym sąsiadem. W naszych cukrowniach znajduje pracę wielu Polaków, łącznie ponad 1000 pracowników. Wspieramy ich rodziny, a także lokalne społeczności... i ich pasje.

Jesteśmy także rzetelnym pracodawcą i partnerem biznesowym.
Przykładamy dużą wagę do tego, aby wszystkie nasze produkty
powstawały zgodnie z zasadami ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

Ciekawostka

Czy wiesz, że… cukier kryształ nie zawiera glutenu, a także jest odpowiedni dla wegetarian i wegan?

Zostań częścią naszej społeczności:

Zobacz Działania, które już wsparliśmy

Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met

MINI FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Kto może się zgłosić z inicjatywą? Czy i jaki należy mieć status prawny?

Do programu grantowego Dobre Działania zgłaszać mogą się osoby działające indywidualnie lub w ramach lokalnych stowarzyszeń, kół zainteresowania, bądź innych podobnych organizacji. Do zgłoszenia inicjatywy nie jest potrzebne posiadanie szczególnego statusu prawnego - minimum to imię i nazwisko Zgłaszającego.

Jaki jest proces weryfikacji realizowanego zadania?

Zgłaszana inicjatywa powinna charakteryzować się walorami artystycznymi, kulturalnymi, kulinarnymi, krajoznawczymi, edukacyjnymi, rekreacyjno-sportowymi, obywatelskimi lub historycznymi. Inicjatywy oceniać będzie jury powołane przez Organizatora wg następujących kryteriów: kreatywność i oryginalność Inicjatywy, atrakcyjność artystyczna lub merytoryczna Inicjatywy, zaadresowanie problemów lub potrzeb społecznych, wpływ na budowanie lub wzmacnianie rozpoznawalności regionu, aktywizacja  lokalnych  społeczności,  w  tym  osób  należących  do  różnych  grup wiekowych lub znajdujących się w różnej sytuacji życiowej, innowacyjność Inicjatywy, potencjał rozwojowy Inicjatywy, a także styl i sposób realizacji Inicjatywy. Ocena zgłoszonych Inicjatyw przez Jury oparta jest na subiektywnych wrażeniach Jury i subiektywnej ocenie spełnienia kryteriów, o których mowa powyżej. Organizator  zastrzega  możliwość  nieprzyznania  Nagrody  w Konkursie  lub  którejkolwiek  jego  edycji,  jeżeli  w  ocenie  Jury  żadna  ze  zgłoszonych Inicjatyw nie będzie w stopniu wystarczającym odpowiadać tym kryteriom. 

W jakim czasie należy zrealizować inicjatywę?

Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody.

Czy potrzebne są faktury i dowody zakupu/ zapłaty, czy gromadzić rachunki?

Przeprowadzanie Inicjatyw nagrodzonych w ramach programu Dobre Działania nie trzeba dokumentować w postaci faktur, dowodów zakupu czy rachunków, jednak jako Organizator rekomendujemy, by zachować je na wszelki wypadek. Organizator ma prawo uzyskać od autora Inicjatywy potwierdzenie zrealizowania Inicjatywy w wybranej przez niego formie, np. zdjęciowej czy filmowej, celem publikacji na stronie www oraz w Social Media Organizatora, na potrzeby dokumentacji minionych i organizacji nowych edycji programu Dobre Działania.

Czy inicjatywna dziejąca się w trakcie trwania edycji może starać się o grant? 

Organizator nie wyklucza nagrodzenia Inicjatywy, która trwa w trakcie danej edycji. Pożądane jest, aby Uczestnik zaznaczył taką okoliczność przy zgłoszeniu danej Inicjatywy. Może być to okoliczność, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody.

Czy musi być w fotorelacji logo organizatora?

W fotorelacji z realizacji nagrodzonej Inicjatywy powinno znaleźć się logo Organizatora, jednak forma jego zaprezentowania może być różna. Kwestię tę najlepiej przedyskutować z Organizatorem przed nagraniem materiału.

PATRONATY HONOROWE MIAST PARTNERSKICH:

Środa Wlkp
Gmina górka
Gmina Gliniojeck

PATRONATY MEDIALNE:

Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Głos powiatu Średzkiego
Nowy marketing
Country
Polska Wieś
agro profit
Ciechanów inaczej
Gostyń24
Gortyńska.pl
Handel extra
Handel
Wiadomości handlowe
Wieści glinojecka
Zycie Gostynia
Agro profit
Czas Ciechanowa