Działasz w lokalnej społeczności?
Zachowujesz historię regionu
lub budujesz jego przyszłość?


Zakup sprzętu dla OSP?Wsparcie działań KGW?Zajęcia lub wydarzenie sportowe?Warsztaty dla dzieci?Zajęcia dla seniorów?A może wsparcie fauny lub flory?

Koniecznie zgłoś się, jeśli Twoje Działania:  • użyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby,
  • budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu,
  • aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych
    i w różnej sytuacji życiowej (dzieci, seniorów itp.),
  • są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu,
  • są rozwojowe i godne naśladowania,
  • są ciekawe, kreatywne, pomysłowe.

XII EDYCJA:

01.03.2024 - 31.05.2024

zakończona

XIII EDYCJA:

01.06.2024 - 31.08.2024

w trakcie

I EDYCJA:

01.06.2021 – 31.08.2021

Poznaj laureatów

II EDYCJA:

01.09.2021 – 30.11.2021

Poznaj laureatów

III EDYCJA:

01.12.2021 – 28.02.2022

Poznaj laureatów

IV EDYCJA:

01.03.2022 – 31.05.2022

Poznaj laureatów

V EDYCJA:

01.06.2022 – 31.08.2022

Poznaj laureatów

VI EDYCJA:

01.09.2022 – 31.11.2022

Poznaj laureatów

VII EDYCJA:

01.12.2022 – 28.02.2023

Poznaj laureatów

VIII EDYCJA:

01.03.2023 – 31.05.2023

Poznaj laureatów

IX EDYCJA:

01.06.2023 - 31.08.2023

zakończona

X EDYCJA:

01.09.2023 - 30.11.2023

Poznaj lauretów

XI EDYCJA:

01.12.2023 - 29.02.2024

Poznaj lauretów

Czekamy na zgłoszenia od organizacji lub osób prywatnych.

Postaraj się opisać swoje działania najlepiej, jak potrafisz.
Opis, zdjęcia, film i linki do stron, gdzie można dowiedzieć się więcej - mile widziane!
Im ciekawsze zgłoszenie, tym lepiej będziemy mogli Was poznać.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Dodaj załączniki Max. 20 Mb

Od lat pokazujemy, że SŁODKIE ŁĄCZY!
W kuchni, przy stole, podczas ważnych okazji,
….i w lokalnych społecznościach!Poznaj nas bliżej

W naszych cukrowniach

w Miejskiej Górce | Środzie Wlkp. | Glinojecku | Gostyniu

… z polskich buraków powstaje znany i lubiany cukier marki Diamant, który trafia na stoły w całej Polsce, a także do różnych odbiorców przemysłowych. Co roku przetwarzamy ponad 4 mln ton polskich buraków dostarczanych przez ponad 8000 plantatorów.
O buraki dbamy od samego nasiona, aż po słodki kryształ, starając się ograniczać wpływ na środowisko i najbliższe otoczenie, m.in. redukując emisję CO2. W swojej pracy kierujemy się najwyższymi standardami, co potwierdzają liczne certyfikaty.

Od początku działalności, staramy się być dobrym, nieuciążliwym
i pomocnym sąsiadem. W naszych cukrowniach znajduje pracę wielu Polaków, łącznie ponad 1000 pracowników. Wspieramy ich rodziny, a także lokalne społeczności... i ich pasje.

Jesteśmy także rzetelnym pracodawcą i partnerem biznesowym.
Przykładamy dużą wagę do tego, aby wszystkie nasze produkty
powstawały zgodnie z zasadami ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

Ciekawostka

Czy wiesz, że… cukier kryształ nie zawiera glutenu, a także jest odpowiedni dla wegetarian i wegan?

Zostań częścią naszej społeczności:

Zobacz Działania, które już wsparliśmy

Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met
Gostyń
Lorem ipsum, dolor is a met

MINI FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania.

Kto może się zgłosić z inicjatywą? Czy i jaki należy mieć status prawny?

Do programu grantowego Dobre Działania zgłaszać mogą się osoby działające indywidualnie lub w ramach lokalnych stowarzyszeń, kół zainteresowania, bądź innych podobnych organizacji. Do zgłoszenia inicjatywy nie jest potrzebne posiadanie szczególnego statusu prawnego - minimum to imię i nazwisko Zgłaszającego.

Jaki jest proces weryfikacji realizowanego zadania?

Zgłaszana inicjatywa powinna charakteryzować się walorami artystycznymi, kulturalnymi, kulinarnymi, krajoznawczymi, edukacyjnymi, rekreacyjno-sportowymi, obywatelskimi lub historycznymi. Inicjatywy oceniać będzie jury powołane przez Organizatora wg następujących kryteriów: kreatywność i oryginalność Inicjatywy, atrakcyjność artystyczna lub merytoryczna Inicjatywy, zaadresowanie problemów lub potrzeb społecznych, wpływ na budowanie lub wzmacnianie rozpoznawalności regionu, aktywizacja  lokalnych  społeczności,  w  tym  osób  należących  do  różnych  grup wiekowych lub znajdujących się w różnej sytuacji życiowej, innowacyjność Inicjatywy, potencjał rozwojowy Inicjatywy, a także styl i sposób realizacji Inicjatywy. Ocena zgłoszonych Inicjatyw przez Jury oparta jest na subiektywnych wrażeniach Jury i subiektywnej ocenie spełnienia kryteriów, o których mowa powyżej. Organizator  zastrzega  możliwość  nieprzyznania  Nagrody  w Konkursie  lub  którejkolwiek  jego  edycji,  jeżeli  w  ocenie  Jury  żadna  ze  zgłoszonych Inicjatyw nie będzie w stopniu wystarczającym odpowiadać tym kryteriom. 

W jakim czasie należy zrealizować inicjatywę?

Nie jest wymagane zrealizowanie Inicjatywy w określonym czasie, jednak pożądane jest, aby Uczestnik, jeżeli pozwala na to charakter zgłaszanej Inicjatywy, wskazał w zgłoszeniu proponowany czas jej realizacji. Zaproponowany czas realizacji Inicjatywy może być okolicznością, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody.

Czy potrzebne są faktury i dowody zakupu/ zapłaty, czy gromadzić rachunki?

Przeprowadzanie Inicjatyw nagrodzonych w ramach programu Dobre Działania nie trzeba dokumentować w postaci faktur, dowodów zakupu czy rachunków, jednak jako Organizator rekomendujemy, by zachować je na wszelki wypadek. Organizator ma prawo uzyskać od autora Inicjatywy potwierdzenie zrealizowania Inicjatywy w wybranej przez niego formie, np. zdjęciowej czy filmowej, celem publikacji na stronie www oraz w Social Media Organizatora, na potrzeby dokumentacji minionych i organizacji nowych edycji programu Dobre Działania.

Czy inicjatywna dziejąca się w trakcie trwania edycji może starać się o grant? 

Organizator nie wyklucza nagrodzenia Inicjatywy, która trwa w trakcie danej edycji. Pożądane jest, aby Uczestnik zaznaczył taką okoliczność przy zgłoszeniu danej Inicjatywy. Może być to okoliczność, którą Jury będzie brało pod uwagę przy ocenie kryterium sposobu realizacji Inicjatywy i podejmowaniu decyzji o przyznaniu Nagrody.

Czy musi być w fotorelacji logo organizatora?

W fotorelacji z realizacji nagrodzonej Inicjatywy powinno znaleźć się logo Organizatora, jednak forma jego zaprezentowania może być różna. Kwestię tę najlepiej przedyskutować z Organizatorem przed nagraniem materiału.

PATRONATY HONOROWE MIAST PARTNERSKICH:

Środa Wlkp
Gmina górka
Gmina Gliniojeck

PATRONATY MEDIALNE:

Poradnik Handlowca
Hurt & Detal
Głos powiatu Średzkiego
Nowy marketing
Country
Polska Wieś
agro profit
Ciechanów inaczej
Gostyń24
Gortyńska.pl
Handel extra
Handel
Wiadomości handlowe
Wieści glinojecka
Zycie Gostynia
Agro profit
Czas Ciechanowa